Quotes

"In het hart van elke winter zit een trillende lente, en achter de sluier van elke nacht zit een glimlachende dageraad..."

"De gedachte manifesteert zich in het woord,
het woord manifesteert zich in de daad,
de daad ontwikkelt zich tot een gewoonte,
en de gewoonte verhardt zich tot een karakter."

"Een vlieger die wil opstijgen, moet tegen de wind in vliegen."
--> Een Chinees gezegde.

“There is only one important point you must keep in your mind and let it be your guide. No matter what people call you, you are just who you are. Keep to this truth. You must ask yourself how is it you want to live your life. We live and we die, this is the truth that we can only face alone. No one can help us, not even the Buddha. So consider carefully, what prevents you from living the way you want to live your life?”
--> De 14e Dalai Lama.

"There is no way to happiness, happiness is the way."
--> Boeddha.

"Spreek en handel als een pure geest, 
en geluk zal je volgen als je schaduw, niet af te schudden."
 

"Jaag niet achter het verleden aan. 
Verlang niet naar de toekomst.
Het verleden is niet meer.
De toekomst is nog niet begonnen."

"Niemand buiten onszelf kan over ons innerlijk heersen.
Wanneer we dit weten worden we vrij."