Wat is Reiki?

Reiki is een Japans woord, samengesteld uit 2 kanji (tekens), namelijk “rei”, dat staat voor Universeel, spiritueel, en “ki”, dat energie, levenskracht betekent. Samengevoegd betekenen ze Universele/Spirituele Energie. Het is deze energie die onbeperkt in de kosmos aanwezig is. Mensen, dieren, planten enzoverder hebben deze energie nodig om te leven. Als deze energie optimaal stroomt, is een mens gezond naar lichaam en geest.

Anderzijds wordt de naam Reiki ook als benaming gebruikt voor de verschillende systemen (stromingen) die van deze energie gebruik maken.
 Allen hebben ze als uitgangspunt het Reiki-systeem van Mikao Usui, een Japanse boeddhist die in de 19e eeuw tot de herontdekking van de energie kwam.